EPB-verslaggeving

Wat is EPB-regelgeving
De overheid legt voor nieuwe en gerenoveerde gebouwen een aantal eisen op om de energieprestatie ervan te verbeteren. Ook de gecontroleerde ventilatie van deze gebouwen is aan deze regelgeving onderhevig. Het behalen van normen voor thermische isolatie en energieprestatie, beperkt het energieverbruik van een gebouw en streeft een goede luchtkwaliteit in het gebouw na. Deze eisen noemt men de EPB-eisen. U bent verplicht om deze eisen te volgen bij de bouw of renovatie van uw gebouw of woning.

Wanneer moeten de EPB-eisen gevolgd worden
Voor alle bouwwerken waarvoor een bouwaanvraag wordt ingediend moet een Energie Prestatie Binnenklimaat-certificaat (EPB-certificaat) opgesteld worden.

Aan welke eisen moet mijn nieuwbouwwoning of gerenoveerde woning voldoen
De EPB-wegwijzer voorziet eisen op gebied van thermische isolatie, energieprestatie en ventilatie (binnenklimaat):

•E-peil (energieprestatie)
•K-peil (globale warmte-isolatie)
•U- en R-waarden (thermische isolatie)
•ventilatievoorzieningen
•beperkingen van oververhitting.

Een woning moet in sinds begin 2010 een E-peil halen van maximum E80. Het E-peil is een maat voor de energiezuinigheid van een woning. Hoe lager het E-peil, hoe energiezuiniger de woning.

Wat als mijn woning niet aan deze eisen voldoet
Wanneer uw woning niet aan deze eisen voldoet, dan zal de overheid een boete opleggen. De boete is afhankelijk van de overtreding: hoe groter de overtreding, hoe groter de boete. Willemans Consulting met haar gespecialiseerde ingenieurs levert advies op maat waarbij zo veel als mogelijk rekeninggehouden wordt met uw concrete situatie. Wij adviseren u over hoe een betere E-waarde behaald kan worden.

Hoe gaat het in zijn werk
Concreet moet bij de aanvang van een nieuwbouwproject of een uitgebreide verbouwing, door de bouwheer een EPB-verslaggever aangesteld worden. De verslaggeving gebeurt door de architect zelf, of door een externe EPB-verslaggever zoals wij. De bouwheer blijft echter steeds de aangifteplichtige.

Ten laatste acht dagen voor de aanvang van de werken, dient de verslaggever een startverklaring op te stellen. Daarin deelt de verslaggever de startdatum van de werkzaamheden, gegevens over het bouwproject, de aangifteplichtige, de architect en zichzelf, mee aan het Vlaams Energieagentschap (VEA).

Na de uitvoering van de werken, en ten laatste zes maanden na de ingebruikname van de woning, dient de aangifteplichtige aan te tonen dat de woning voldoet aan de energieprestatieregelgeving. Hiertoe maakt de verslaggever een berekening (de EPB-aangifte) op basis van de gedane vaststellingen, de lastenboeken, de facturen... Samen met de EPB-aangifte levert de verslaggever u ook het verplichte energieprestatiecertificaat af.

Neem met ons contact op om uw project te bespreken. Wij geven u het bestgeschikte advies.